S61 Suwalki – Budzisko koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

07/11/2018

/Wartość całkowita kontraktu

1 037 796 621,93 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

742 824 553 Euro

poniedziałek 07/05/2018

01.04.2018 – 30.04.2018 r.

• Wystąpienie z wnioskiem o ZRID do Wojewody Podlaskiego;
• Opracowanie Projektów wykonawczych poszczególnych branż;
• Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót;
• Opracowanie Przedmiarów Robót;
• Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu na czas robót;
• Wprowadzanie uwag Inżyniera do projektu wykonawczego;

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.eu/